Fundusze Europejski - Wiedza, Edukacja, Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

W ramach projektu będziesz mógł bezpłatnie skorzystać z takich form wsparcia jak:

Diagnoza predyspozycji zawodowych

Diagnoza predyspozycji zawodowych
Dowiedz się więcej

Poradnictwo zawodowe i IPD

Poradnictwo zawodowe i IPD
Dowiedz się więcej

Pośrednictwo w pracy

Pośrednictwo w pracy
Dowiedz się więcej

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne
Dowiedz się więcej

Wsparcie psychologiczne

SZKOLENIE ZWIĘKSZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ NA RYNKU PRACY
Dowiedz się więcej

Szkolenie zawodowe

Szkolenie zawodowe
Dowiedz się więcej

Staż

Staż zawodowy
Dowiedz się więcej

Uwaga

 • Każdy z uczestników projektu obligatoryjnie weźmie udział w IPD, poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy, pozostałe formy wsparcia zostaną dopasowane do jego potrzeb, zgodnie z IPD
 • Wszystkie działania będą realizowane w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami, dojazd będzie możliwy komunikacją miejską

Dzięki udziałowi w projekcie

Nabędziesz praktycznych umiejętności pożądanych przez pracodawców
Zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe
Znajdziesz pracę dla siebie
Zgłoś się

Dlaczego warto nas wybrać?

Bo profesjonalizm, zaangażowanie, praktyczność i innowacyjność to nasza dewiza.
Posiadamy Certyfikat Jakości: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0), data wystawienia: 26.06.2018 r.
W 2015 dostaliśmy LAUR Eksperta za innowacyjne projekty szkoleniowe
W 2014 dostaliśmy wyróżnienie za 1 z 10 najlepszych projektów EFS na Dolnym Śląsku

Rekrutacja

Jeżeli:

Ukończyłeś studia licencjackie/inżynierskie lub magisterskie

Jesteś w wieku od 21 do 29 lat

Nie pracujesz, nie kształcisz w trybie stacjonarnym i nie szkolisz się

Nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna

Mieszkasz na terenie powiatów: będzińskiego, m. Dąbrowa Górnicza, m. Jaworzno, m. Sosnowiec, zawierciańskiego bądź w Tychach, Katowicach lub Gliwicach

Uwaga

W związku z sytuacją epidemiologiczną i pandemią COVID-19 istnieje możliwość przystąpienia do projektu na podstawie formularzy i oświadczeń elektronicznych, bez podpisywania dokumentów w formie papierowej czy podpisu elektronicznego.

W ramach projektu:

Określimy Twoje mocne i słabe strony zawodowe, uświadomimy predyspozycje i talenty

Przeszkolimy z praktycznych umiejętności, pożądanych przez pracodawców

Wspólnie z Tobą opracujemy profesjonalne dokumenty aplikacyjne

Przygotujemy Cię do rozmów kwalifikacyjnych

Znajdziemy dla Ciebie płatny staż a potem zatrudnienie

Kryteria rekrutacji:

 • absolwent wyższej uczelni (licencjat/inżynier lub studia magisterskie)
 • kategoria NEET zgodnie z definicją POWER 2014- 2020 (osoba nie pracuje, nie kształci się w trybie stacjonarnym, w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie brała udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych)
 • wiek 21-29 lat
 • bycie osobą nie zarejestrowaną jako bezrobotna w urzędzie pracy
 • zamieszkanie zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatów: będzińskiego, m. Dąbrowa Górnicza, m. Jaworzno, m. Sosnowiec, zawierciańskiego) bądź w Tychach, Katowicach lub Gliwicach

Uwaga

 • W projekcie mogą uczestniczyć absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli I–wszy stopień studiów (licencjat/inżynier) i kontynuują dalszą naukę na studiach wieczorowych lub zaocznych.
 • W projekcie nie mogą brać udziału studenci studiów stacjonarnych, bo nie spełniają kryteriów młodzieży NEET.

W związku z limitem miejsc w projekcie w rekrutacji pierwszeństwo mają osoby:

Bierne zawodowo (min. 108 osób, z czego 78K, 30M)

Płci żeńskiej (96 osób)

Z niepełnosprawnościami (min. 8 osób, z czego 6K, 2M)

Długotrwale bezrobotne*, niezarejestrowane w urzędach pracy (min. 10 osób)

Z ukończonym wyłącznie pierwszym stopniem studiów (np. licencjat/inżynier)

Bez doświadczenia zawodowego (do doświadczenia nie wliczają się staże/praktyki w ramach studiów, prace dorywcze niezwiązane z zawodem)

Z uzyskanym w trakcie studiów zawodem: pedagog, pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji lub specjaliści administracji publicznej.

* Osoby długotrwale bezrobotne w przypadku młodzieży (do 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6miesięcy (>6 miesięcy), w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Czas trwania rekrutacji: VIII 2018 – II 2021

Aby zgłosić się do projektu:

1Zapoznaj się z regulaminem projektu Regulamin
2Wypełnij formularz zgłoszeniowy   i wyślij go pocztą tradycyjną, emailem (skan) lub dostarcz go osobiście do biura projektu

Udogodnienia rekrutacyjne dla osób z niepełnosprawnościami:

 • osoby z niepełnosprawnością dotyczącą wzroku mogą zgłosić się telefonicznie
 • nasz pracownik zajmujący się rekrutacją może dojechać do osób z niepełnosprawnością ruchową

Do pobrania

Dokumenty dla uczestników projektu Pobierz
Regulamin projektu (wersja 6) Pobierz
Formularz zgłoszeniowy Pobierz
Dokumenty związane z przystąpieniem do projektu Pobierz
Dokumenty dla pracodawcy Pobierz
Formularz zapotrzebowania pracodawcy Wypełnij

Zapytania ofertowe Pobierz
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń komputerowych – formularz ofertowy Pobierz
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń komputerowych – zapytanie cenowe Pobierz
Zapytanie cenowe z dn. 08.10.2018 na świadczenie usługi cateringowej (zapewnienie obiadów) – zapytanie cenowe Pobierz
Zapytanie cenowe z dn. 08.10.2018 na świadczenie usługi cateringowej (zapewnienie obiadów) – formularz ofertowy Pobierz
Zapytanie ofertowe dn. 08.10.2018 na wynajem sali szkoleniowej i konsultacyjnej – zapytanie cenowe Pobierz
Zapytanie ofertowe z dn. 08.10.2018 na wynajem sali szkoleniowej i konsultacyjnej – formularz ofertowy Pobierz
Zapytanie ofertowe dn. 01.10.2018 na wynajem sali szkoleniowej i konsultacyjnej – zapytanie cenowe Pobierz
Zapytaniae ofertowe z dn. 01.10.2018 na wynajem sali szkoleniowej i konsultacyjnej – formularz ofertowy Pobierz
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przez psychologa – zapytanie cenowe Pobierz
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przez psychologa – formularz ofertowy Pobierz

Dla pracodawcy

Jeżeli prowadzisz działalność na terenie województwa śląskiego (powiaty: będziński, m. Dąbrowa Górnicza, m. Jaworzno, m. Sosnowiec, zawierciańskie bądź w Tychach, Katowicach lub Gliwicach) i SZUKASZ MŁODEGO, ZDOLNEGO STAŻYSTY/PRACOWNIKA z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM

ZGŁOŚ NAM SWOJE ZAPOTRZEBOWANIE przy pomocy poniższego formularza – określ w nim zakres obowiązków/zadań pracownika, wymagania w zakresie ukończonego kierunku studiów, umiejętności i predyspozycji zawodowych, specjalistycznych umiejętności komputerowych niezbędnych na danym stanowisku pracy, a MY wśród naszych uczestników projektu poszukamy kandydatów spełniających TWOJE oczekiwania.

Formularz zapotrzebowania pracodawcy

Nasi kandydaci będą mieli:

ukończone studia wyższe

wiek 21-29 lat

zamieszkanie na terenie powiatów: będzińskiego, m. Dąbrowa Górnicza, m. Jaworzno, m. Sosnowiec, zawierciańskiego bądź w Tychach, Katowicach lub Gliwicach

Z uwagi na brak doświadczenia zawodowego naszych kandydatów sfinansujemy ich STAŻ ZAWODOWY przez okres 3 miesięcy.

Twoje korzyści

 • zweryfikujemy, którzy uczestnicy naszego projektu spełniają Twoje oczekiwania
 • przedstawimy Ci wyłącznie tych kandydatów, którzy w co najmniej 70% spełnią Twoje wymagania, Ty nie tracisz czasu na rekrutację
 • sfinansujemy 3- miesięczny staż zawodowy wybranego przez Ciebie kandydata, wstępne badania lekarskie i ubezpieczenie NNW
 • przygotowujemy wybranego przez Ciebie kandydata do rozpoczęcia stażu zawodowego, w tym skierujemy go na szkolenie komputerowe i szkolenie z kluczowych kompetencji zawodowych, ich zakres i poziom uzgodnimy z Tobą
 • dzięki szkoleniom i stażowi zawodowemu otrzymasz pracownika w pełni przygotowanego do wykonywania zadań w Twojej firmie
 • promujemy Ciebie jako pracodawcę na innowacyjnym portalu E-modelarnia

Twoje obowiązki

 • aby móc rozpocząć proces selekcji naszych uczestników projektu potrzebujemy od Ciebie informacji zawartych w Formularzu zapotrzebowania pracodawcy – możesz go wypełnić elektronicznie lub przekazać telefonicznie informacje w nim zawarte
 • preferujemy pracodawców, którzy po zakończeniu szkoleń i stażu zagwarantują min. 3-miesięczne zatrudnienie (umowa o pracę na min. ½ etatu)

Dlaczego warto nam zaufać? Bo działamy profesjonalnie i skutecznie.

[logo-slider cat=”Logo firm”]

E-Modelarnia

Zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych pozyskaniem pracowników na nasz portal kojarzący pracowników i pracodawców (e-Modelarnia)

E-modelarnia to innowacyjne narzędzie wypracowane w ramach projektu innowacyjnego POKL
dla osób młodych do 29 r. ż. („Tworzenie architektury własnego środowiska pracy– innowacyjny model aktywizacji społeczno–zawodowej osób do 25-go roku życia”, POKL.06.01.01-18-027/11-00). To platforma informatyczna do kojarzenia kandydatów i pracodawców, zamieszczania ofert pracy, prezentacji kandydatów i pracodawców poprzez video-CV i video-wizytówki.

Korzyści z E-modelarni dla osób poszukujących pracy

 • dostęp do wielu aktualnych ofert pracy z lokalnego rynku
 • szybsze znalezienie pracy
 • możliwość bezpośredniego kontaktu ze strony pracodawcy

Korzyści z E-modelarni dla pracodawców

 • dostęp do prezentacji wielu kandydatów w jednym miejscu
 • możliwość swobodnego przeglądania video prezentacji kandydatów bez konieczności zapraszania ich na rozmowę rekrutacyjną (oszczędność czasu)

Kontakt

Biuro projektu

ul. Francuska 14/2
40-027 Katowice
Biuro czynne w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00

Biuro projektu: biuro@wykazsie.pl

Skip to content