Formularz zapotrzebowania pracodawcy

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA PRACODAWCY NA STAŻYSTĘ/PRACOWNIKA w ramach projektu: „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” nr: POWR.01.02.01-24-0183/16
Dane pracodawcyZGŁASZAM ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTĘ/PRACOWNIKA
Na danym stanowisku wymagana jestOŚWIADCZAM, IŻ DO ROZPOCZĘCIA STAŻU/PRACY ZAWODOWEJ NA OFEROWANYM PRZEZE MNIE STANOWISKU NIEZBĘDNE JEST SPEŁNIANIE NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW

* uwaga: Kandydaci na stażystów to absolwenci wyższych uczelni bez doświadczenia zawodowego


Predyspozycje zawodowe

Kluczowe kompetencje zawodoweInne kompetencje zawodowe
Kompetencje/kwalifikacje komputerowe


Kompetencje językoweDEKLARACJA ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STAŻU*

W przypadku sprawdzenia się stażysty na oferowanym stanowisku pracy deklaruję jego zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy w ramach umowy o pracę (co najmniej 1/2 etatu).

(* uwaga: preferowani będą pracodawcy gwarantujący zatrudnienie po stażu)


[recaptcha]

Skip to content